Taneční klub Arabesque působí pod Městským domem kultury Karviná. Je zaměřený na výuku tanečních stylů show, jazz a modern dance, které vycházejí ze základů baletu. Jedná se o tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma.
Důraz je kladen na správné držení těla, zvětšení flexibility těla a pohybového rozsahu. Našim hlavním cílem je naučit děti mít radost z pohybu a tančit s láskou.

Taneční klub Arabesque vznikl v roce 2013 a nyní má přibližně 70 členů ve věku od 3 do 18 let, rozdělených do 4 skupin dle věku a výkonnosti (Baby. Mini. Děti, Junioři).

Každý rok se účastní řady postupových tanečních soutěží a vystoupení, kde reprezentují město Karviná.
Každým rokem připravují své samostatné vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost, jezdí na odborná soustředění, kde pilně trénují na blížící se soutěže.
Soustředění spojují také se zábavou a především s tím, aby se všichni lépe poznali.

Vystupují také na různých kulturních, společenských akcích, připravují i vystoupení na plesových akcích.