Elektronická přihláška zde

Baby

Tréninky probíhají 1x týdně 60 min. Děti se učí formou pohybových her vnímat hudbu a rytmus. Seznamují se se základními cviky pro zvětšení flexibility těla a pohybového rozsahu a jednoduchými tanečními prvky.
Vždy na konci školního roku se naše nejmladší představí na závěrečném vystoupení klubu.
Tréninky probíhají 1x týdně 60 min.
Rozvrh: čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin,  KS Slovenská Karviná–Hranice, spodní sál
Lektor: Lucie Lysková, Michaela Zatloukalová
Školné za pololetí: 1 000,- Kč19 Červen 2019 Baby
Mini

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla, děti se seznámí také se základními baletními cviky a prvky, které jim pomohou ke správnému držení těla, a jednoduchými skokovými variacemi.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik taneční formace, kde se děti učí vnímat hudbu a rytmus, cvičí si pohybovou paměť a prostorové cítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení a tanečních soutěží v rámci kraje, dle plánu akcí.
Rozvrh: úterý  15:45 – 17:15 hodin,  KS Slovenská Karviná – Hranice, spodní sál
Lektor: Nikol Kasterková, Lucie Lysková
Rozvrh: čtvrtek  16:15 – 17:45 hodin,  KS Slovenská Karviná – tělocvična ZŠ Slovenská
Lektor: Pavla Kiedroňová, Anna Csölleiová
Školné za pololetí: 1 500,- Kč

19 Červen 2019 Mini
Děti

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí.
Rozvrh: úterý  17:30 – 19:00 hodin,  tělocvična ZŠ Slovenská
Lektor: Nikol Kasterková, Lucie Lysková, Eva Šimíčková
Rozvrh: čtvrtek  17:30 – 19:00 hodin,  tělocvična ZŠ Slovenská
Lektor: Nikol Kasterková, Klára Moravcová
Školné za pololetí: 1 500,- Kč
19 Červen 2019 Děti
Junioři

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí
Rozvrh: úterý 16:00 – 17:30 hodin,  tělocvična ZŠ Slovenská
Lektor: Eva Šimíčková, Pavla Kiedroňová
Rozvrh: čtvrtek  15:30 – 17:00 hodin,  OD Družba
Lektor: Nikol Kasterková, Klára Moravcová
Školné za pololetí: 1 500,- Kč
19 Červen 2019 Junioři