Elektronická přihláška zde

Baby

Tréninky probíhají 1x týdně 60 min. Děti se učí formou pohybových her vnímat hudbu a rytmus. Seznamují se se základními cviky pro zvětšení flexibility těla a pohybového rozsahu a jednoduchými tanečními prvky.
Vždy na konci školního roku se naše nejmladší představí na závěrečném vystoupení klubu.
Tréninky probíhají 1x týdně 60 min.
Rozvrh:
čtvrtek: 16:30 – 17:30 hodin,  KS Slovenská Karviná–Hranice, spodní sál
Lektor: E. Šimíčková, Z. Michopulu
Školné za pololetí: 1 500 ,- Kč


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Červen 2019 Baby
Mini

Pro děti ve věku 6 - 7 let. Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla, děti se seznámí také se základními baletními cviky a prvky, které jim pomohou ke správnému držení těla, a jednoduchými skokovými variacemi.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik taneční formace, kde se děti učí vnímat hudbu a rytmus, cvičí si pohybovou paměť a prostorové cítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení a tanečních soutěží v rámci kraje, dle plánu akcí.
Rozvrh:
úterý:     16:00 - 17:00 hodin, KS Slovenská - Karviná – Hranice, spodní sál
čtvrtek: 17:30 - 19:00 hodin, KS Slovenská - Karviná – Hranice, spodní sál
Lektorky: Eva Šimíčková, Zoi Miichopulu, Hedvika Wawreczková
Školné za pololetí: 2 400,- Kč


 
 
 
 
 19 Červen 2019 Mini
Děti

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí.
Rozvrh:
úterý:         17:00 - 18:00 (balet), KS Slovenská - Karviná – Hranice, spodní sál
                   18:00 - 19:00 (modern, jazz), tělocvična ZŠ Slovenská, Karviná - Hranice
čtvrtek:    16:00 - 17:45 (show), OD Družba Karviná - Fryštát
Lektor: Eva Šimíčková, Nikol Kasterková, Klára Moravcová, Hedvika Wawreczková
Školné za pololetí: 2 400,- Kč


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


19 Červen 2019 Děti
Junioři

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí
Rozvrh:
úterý:      16:30 - 18:00 hodin (modern, jazz), tělocvična ZŠ Slovenská Karviná - Hranice
                 18:00 - 19:00 hodin (balet) - KS středisko Slovenská Karviná - Hranice, spodní sál
čtvrtek:   17:45 - 19:30 hodin (show), OD Družba Karviná- Fryštát
Lektorka: Eva Šimíčková, Nikol Kasterková, Klára Moravcová, Hedvika Wawreczková
Školné za pololetí: 2 400,- Kč


 
 
 19 Červen 2019 Junioři