Elektronická přihláška zde

Mini

Pro děti ve věku 3 - 6 let. Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla, děti se seznámí také se základními baletními cviky a prvky, které jim pomohou ke správnému držení těla, a jednoduchými skokovými variacemi.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik taneční formace, kde se děti učí vnímat hudbu a rytmus, cvičí si pohybovou paměť a prostorové cítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení a tanečních soutěží v rámci kraje, dle plánu akcí.
Rozvrh: úterý  16:30 – 18:00 hodin, KS Slovenská - Karviná – Hranice, spodní sál
Rozvrh: čtvrtek 16:30 – 18:00 hodin, KS Slovenská, Karviná - Hranice, spodní sál
Lektorky: Nikola Krištófová
Pomocný lektor: Zoi Michopulu
Školné za pololetí: 2 000,- Kč


 
 
 
 
 19 Červen 2019 Mini
Děti

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí.
Rozvrh:
pondělí - 16:00 - 17:30 KS Slovenská, Karviná - Hranice, spodní sál
středa -  16:00 - 17:30 KS Slovenská, Karviná - Hranice, spodní sál
Lektor: Klára Moravcová, Olivie Paszová
pomocný lektor:
Školné za pololetí: 2 000,- kč


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Červen 2019 Děti
Junioři

Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.
1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění. Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí
JUNIOŘI
Rozvrh:
pondělí - 17:30 - 19:00 - KS středisko Slovenská Karviná - Hranice, spodní sál
středa - 17:30 - 19:00 - KS středisko Slovenská Karviná - Hranice, spodní sál
Lektorka: Klára Moravcová, Olivie Paszová
Pomocný trenér: Natálie Staníčková
Školné za pololetí: 2 000,- Kč


 
 
 19 Červen 2019 Junioři