Taneční kroužek Arabesque vznikl v roce 2013 a působí pod Městským domem kultury Karviná. Je zaměřený na výuku tanečních stylů show, jazz a modern dance, které vycházejí ze základů baletu. Jedná se o tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma.

Důraz je kladen na správné držení těla, zvětšení flexibility těla a pohybového rozsahu. Našim hlavním cílem je naučit děti mít radost z pohybu a tančit s láskou.

Taneční kroužek začínal jen s 15 dětmi, nyní má celkem 4 skupiny ve věku 3 – 18 let (Baby, Mini, Děti, Junioři). Tanečníci jsou rozděleni podle výkonnosti a věku.