Baby

Věková kategorie mini (děti ve věku 3 – 5 let) Děti se učí formou pohybových her vnímat hudbu a rytmus. Seznamují se se základními cviky pro zvětšení flexibility těla a pohybového rozsahu a jednoduchými tanečními prvky.

Mini

Věková kategorie mini (děti ve věku 6 - 7 let). Trénink je zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla, děti se seznámí také se základními baletními cviky a prvky, které jim pomohou ke správnému držení těla, a jednoduchými skokovými variacemi.
Nácvik taneční formace, kde se děti učí vnímat hudbu a rytmus, cvičí si pohybovou paměť a prostorové cítění.

Děti

Děti ve věku 8 – 11 let. Trénink je zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků učíme děti správnému držení těla a technice pohybu. Zařazeny jsou také skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o základy gymnastiky.
Nacvičují se taneční formace, čímž si děti cvičí pohybovou paměť a prostorové cítění. Důraz je kladen také na správné provedení pohybu, taneční procítění a sehranost.

Junioři

Věková kategorie 12 – 15 let.
Trénink je zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.
Nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění.