Tréninky probíhají 1x týdně 60 min. Děti se učí formou pohybových her vnímat hudbu a rytmus. Seznamují se se základními cviky pro zvětšení flexibility těla a pohybového rozsahu a jednoduchými tanečními prvky.

Vždy na konci školního roku se naše nejmladší představí na závěrečném vystoupení klubu.

Tréninky probíhají 1x týdně 60 min.

Rozvrh: čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin,  KS Slovenská Karviná–Hranice, spodní sál

Lektor: Lucie Lysková, Michaela Zatloukalová

Školné za pololetí: 1 000,- Kč

1 Lyskova

2 Zatloukalova