Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.

1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla, děti se seznámí také se základními baletními cviky a prvky, které jim pomohou ke správnému držení těla, a jednoduchými skokovými variacemi.

Druhá hodina je zaměřena na nácvik taneční formace, kde se děti učí vnímat hudbu a rytmus, cvičí si pohybovou paměť a prostorové cítění.
Krom pravidelných tréninků se děti účastní speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení a tanečních soutěží v rámci kraje, dle plánu akcí.

Rozvrh: úterý  15:45 – 17:15 hodin,  KS Slovenská Karviná – Hranice, spodní sál

Lektor: Nikol Kasterková, Lucie Lysková

Rozvrh: čtvrtek  16:15 – 17:45 hodin,  KS Slovenská Karviná – tělocvična ZŠ Slovenská

Lektor: Pavla Kiedroňová, Anna Csölleiová

Školné za pololetí: 1 500,- Kč

5 Kasterkova

3 Kiedrosova

1 Lyskova

4 Csooleiova