Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.

1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla, děti se seznámí také se základními baletními cviky a prvky, které jim pomohou ke správnému držení těla, a jednoduchými skokovými variacemi.

Druhá hodina je zaměřena na nácvik taneční formace, kde se děti učí vnímat hudbu a rytmus, cvičí si pohybovou paměť a prostorové cítění.
Krom pravidelných tréninků se děti účastní speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení a tanečních soutěží v rámci kraje, dle plánu akcí.

Rozvrh: úterý  16:00 – 17:30 hodin, tělocvična ZŠ Slovenská, Karviná – Hranice

Lektor: Pavla Kiedroňová, Olivie Paszová,

Rozvrh: čtvrtek  16:00 – 17:30 hodin, KS Slovenská, Karviná - Hranice, spodní sál

Lektor: Lucie Lysková

Školné za pololetí:

 

3 Kiedrosova

1 Lyskova

 

5 Kasterkova