Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.

1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.

Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění.
Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí.

Rozvrh: úterý  17:30 – 19:00 hodin,  tělocvična ZŠ Slovenská

Lektor: Nikol Kasterková, Lucie Lysková, Eva Šimíčková

Rozvrh: čtvrtek  17:30 – 19:00 hodin,  tělocvična ZŠ Slovenská

Lektor: Nikol Kasterková, Klára Moravcová

Školné za pololetí: 1 500,- Kč

5 Kasterkova

1 Lyskova

6 cimyckova