Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.

1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.

Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění.
Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění, speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí.

Rozvrh: úterý  17:30 – 19:00 hodin, tělocvična ZŠ Slovenská, Karviná - Hranice

Lektor: Eva Šimíčková, Pavla Kiedroňová

Rozvrh: čtvrtek  15:30 – 17:00 hodin, Obecní dům Družba, Karviná - Fryštát

Lektor: Klára Moravcová, Nikol Kasterková

Školné za pololetí:

 

 

6 cimyckova

 

3 Kiedrosova