Tréninky probíhají 2x týdně 90 min.

1x týdně probíhá trénink zaměřený na taneční techniku, kdy se soustředíme zejména na zvětšování pohybového rozsahu a flexibility těla. Pomocí baletních cviků si děti osvojují správné držení těla a techniku pohybu. Zařazeny jsou také obtížnější skokové variace a baletní prvky, které doplňujeme o gymnastické prvky.

Druhá hodina je zaměřena na nácvik náročnějších tanečních formací. Důraz je kladen na správné provedení tanečních prvků, sehranost tanečnic a procítění.
Krom pravidelných tréninků se děti účastní víkendového tanečního soustředění,
speciálních mimořádných tréninků a několika vystoupení v rámci města a tanečních
soutěží v rámci kraje a ČR, dle plánu akcí

JUNIOŘI

Rozvrh: úterý 16:00 – 17:30 hodin,  KS Slovenská Karviná - Hranice, spodní sál

Lektor: Eva Šimíčková

Rozvrh: čtvrtek  18:00 – 19:30 hodin,  OD Družba

Lektor: Eva Šimíčková, Nikol Kasterková

Školné za pololetí:

5 Kasterkova

 

6 cimyckova